REDIRECȚIONARE 2%

FORMULARUL 230 - CERERE PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT
ORDIN Nr. 147/2020 din 20 ianuarie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
Ghid de completare a cererii privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii