Redirectionare 2% din profit pentru persoanele fizice – Termen 15 Martie

Stimați părinți,

Formularul 230 se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii  şi asimilate acestora, în următoarele situaţii:

a) au efectuat în anul  de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită  restituirea acestora;

b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie  destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate  nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult si anume:Asociatia Școlară ORIZONT”.

c) solicită  deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de  bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv  pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an.

Se  completeazã de mânã, în douã exemplare, din care unul rãmâne la  contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal  sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.

Puteţi descărca Declaratia 230, pentru persoanele fizice:

Declaratia 230

Comments are closed.