Acte inscriere :

  • Cerere-tip de înscriere 
  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

I. Numar locuri propuse si circumscriptia Scolii Gimnaziale Orizont ( 4 clase/100 elevi in program 08:00-12:00)

II. Calendarul inscrierii in ciclul primar

III. Metodologia inscrierii in ciclul primar

IV. Ordin privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere

V. Informare privind inscrierea in clasa pregatitoare

VI. Oferta educationala – erata Ziua Portilor Deschise in data de 7.03.2018, orele 09:30-14:30

Pliant Scoala Gimnaziala Orizont

VII. Criterii specifice

VIII. Program inscrieri etapa I ( 08.03.2018-26.03.2018 ) : 08:00-18:00 de luni pana vineri.

IX. Imagini clasa pregatitoare