Acte inscriere :

  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

I. Numar locuri propuse si circumscriptia Scolii Gimnaziale Orizont ( 4 clase/100 elevi in program 08:00-12:00)

II. Calendar si Metodologia inscrierii in ciclul primar

III. Criterii specifice Scoala Gimnaziala „Orizont”

IV. Oferta educationala –  Ziua Portilor Deschise in data de 5.03.2019, orele 09:30-12:00

Pliant Scoala Gimnaziala Orizont

V. Imagini clasa pregatitoare