EVALUARE NAȚIONALĂ 2017/2018

 1. Plan de activitati/Masuri privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale in anul scolar 2017-2018
 2. Ordin privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2017-2018
 3. Cazuri speciale Evaluarea Nationala 2018
 4. Calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a
 5. Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a
 6. Ordin privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolvenitii clasei a VIII-a
 7. Programe scolare Evaluare Nationala

ADMITERE 2018/2019

 1. Graficul de sustinere a probelor de aptitudini si a probelor de verificare a cunostintelor de limba materna/moderna
 2. Model fisa de admitere pentru inscrierea in invatamantul liceal de stat
 3. Anexa la fisa de inscriere pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 4. Model fisa de admitere pentru inscrierea in invatamantul profesional de stat
 5. Fisa de optiuni pentru invatamantul dual – anexa la fisa pentru inscrierea in invatamantul profesional
 6. Plan de masuri ISMB privind admiterea in clasa a IX-a, in anul scolar 2018-2019
 7. OMEN nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2018-2019
 8. OMEN nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru anul scolar 2018-2019
 9. OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012
 10. OMEN nr. 3556/2017  din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2017-2018
 11. OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat
 12. OMEN 4432/29.08.2014 Anexa 3 privind structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale (aplicabil Admitere 2018 pentru anul scolar 2017-2018)
 13. Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna din cadrul admiterii în invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2018-2019 (Nr. 4224 / 20.02.2018)
 14. Cererea de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala (Anexa 1 la Procedura Operațională Nr. 4224 / 20.02.2018)
 15. Proces verbal recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala (Anexa 2 la Procedura Operațională Nr. 4224 / 20.02.2018)
 16. Rezultate finale in urma echivalarii rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala (Anexa 3 la Procedura Operațională Nr. 4224 / 20.02.2018)
 17. Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limbă materna