Învățământ liceal de stat

 1. OMENCS 5077/2016 privind organizarea și desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018
 2. Anexa 1 la OMENCS 5077/2016 privind Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018
 3. Anexa 2 la OMENCS 5077/2016 privind calculul mediei de admitere utilizat pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2017-2018
 4. OMECTS 4802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012
 5. OMEN 4432/2014 – Anexa 3 privind structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale (aplicabil Admitere 2017 pentru anul scolar 2016-2017)
 6. Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna din cadrul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018
 7. Anexe la procedura operationala privind organizarea si desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna din cadrul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018

Învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani

 1. ORDIN MEN nr. 3556/2017 aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul şcolar 2017-2018
 2. OMENCS 5068/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat
 3. OMENCS 5069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii in invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2017-2018
 4. OMENCS 5033/2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat